Our Services

1.वेडेवाकडे दात सरळ करणे

2.रूट कॅनॉल ट्रीटमेंट

3.दंतरोपन करून दात बसविणे

4.दंतरोपणाच्या साहायाने पक्की कवळी बसविणे

5.कॉस्मेटिक मटेरियलने दात सुंदर करणे(smile design)

6.हिरड्यांची शस्रक्रिया

7.चांदी व दाताच्या रंगाच्या मटेरियलने दात पूर्ववत करणे

8.फिक्स दात बसविणे

9.दात काढणे

10.दातांना ब्लिचिंग करणे

11.दात अल्ट्रासॉनिक मशीनने साफ करणे

12.दातांचा xray काढणे

13.लहान मुलांचे रूट कॅनॉल करणे